1 อัตรา
ตามตกลง
23 มกราคม 2564

ลักษณะงาน

1.ประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ
2.ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ
3.งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้
4.มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office.
5.มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ในการทำงาน มีใจรักบริการ
ึ7.สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี
8.มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ :

ไม่น้อยกว่าที่กฏหมายกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานลาดพร้าว

วิธีการรับสมัคร :

ช่องทาง E-mail : hr.info@eggroup.co.th
เข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมและdownloadใบสมัครได้ที่ www.eggroup.co.th


Company Profile

168/72 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 095-5951264
ตำแหน่งงานอื่น ๆ