1 อัตรา
ตามตกลง
20 มกราคม 2564

ลักษณะงาน

-ติดต่อประสานงานกับทาง Supplier,ดำเนินการสั่งซื้อเปิดPO กับทางSupplier
-รวบรวมเอกสารในการเปิด LC ให้กับฝ่ายบัญชี
-ติดตามสถานะการผลิตสินค้า ติดต่อForwarder เกี่ยวกับการดำเนินการShipment
-ติดต่อ Shipping เพื่อดำเนินการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตรวจเอกสารการนำเข้าต่างๆ
-ตรวจสอบสินค้านำเข้าให้ตรงตาม PO ที่สั่งซื้อและควบคุม Stock,จัดทำรายงานส่งDirector
-รับผิดชอบการจัดทำเรื่องขอเปิดเครดิตกับตัวแทนจำหน่ายต่างๆ
-ดูแลรับผิดชอบเอกสารกรมศุลกากร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย และ หญิง วุฒิ ปวส ป.ตรี ทุกสาขา
อายุ 25 - 35 ปี
มีประสบการณ์ 2-3 ปี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความละเอียด รอบคอบ มีความเป็นผู้นำสูง

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา
- เบี้ยเลี้ยง(กรณีออกต่างจังหวัด)
- โบนัสประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์หรือท่องเที่ยวประจำปี
- เสื้อฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือค่างานศพ (บิดา, มารดา, บุตร )
- ลาพักผ่อนประจำปี
- ลาอุปสมบท
- ค่าโทรศัพท์ (สำหรบตำแหน่ง Sales)
- ค่าน้ำมัน (สำหรบตำแหน่ง Sales)
- ค่าประกันภัยรถยอต์ (สำหรบตำแหน่ง Sales ที่ทำงานครบ 1 ปี )

สถานที่ปฏิบัติงาน :

50/1 ซอยติวานนท์ 40 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี

จังหวัด :

นนทบุรี

วิธีการรับสมัคร :

สามารถมาเขียนใบสมัคร
ส่งทาง Email: teeranaia@powermatic.co.th


Company Profile

50/1 ซอยติวานนท์ 40 ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 029524400 029523899