1 อัตรา
ตามตกลง
20 มกราคม 2564

ลักษณะงาน

-นำเสนอสินค้าเครื่องสำรองไฟ UPS ให้กับลูกค้า
-ออกพบปะลูกค้า
-หาช่องทางในการขาย
-รับผิดชอบงานที่ทำให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย และ หญิง วุฒิ ปวส ป.ตรี ทุกสาขา
อายุ 27 - 35 ปี
มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในด้านงานขาย
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความละเอียด รอบคอบ มีความเป็นผู้นำสูง

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา
- เบี้ยเลี้ยง(กรณีออกต่างจังหวัด)
- โบนัสประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์หรือท่องเที่ยวประจำปี
- เสื้อฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือค่างานศพ (บิดา, มารดา, บุตร )
- ลาพักผ่อนประจำปี
- ลาอุปสมบท
- ค่าโทรศัพท์ (สำหรบตำแหน่ง Sales)
- ค่าน้ำมัน (สำหรบตำแหน่ง Sales)
- ค่าประกันภัยรถยอต์ (สำหรบตำแหน่ง Sales ที่ทำงานครบ 1 ปี )

สถานที่ปฏิบัติงาน :

50/1 ซอยติวานนท์ 40 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี

จังหวัด :

นนทบุรี

วิธีการรับสมัคร :

สามารถมาเขียนใบสมัคร
ส่งทาง Email: teeranaia@powermatic.co.th

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สามารถส่งResume มา Email: teeranaia@powematic.co.th


Company Profile

50/1 ซอยติวานนท์ 40 ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 029524400 029523899