1 อัตรา
ตามตกลง
20 มกราคม 2564

ลักษณะงาน

-เสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟUPSให้กับลูกค้า
-ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่
-เข้าพบลูกค้าเพื่อหาข้มูลสินค้า ตลาดการแข่งงขัน
-วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย และ หญิง วุฒิ ป.ตรี วิศกรไฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
อายุ 25 - 30 ปี
มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในด้านงานขาย
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความละเอียด รอบคอบ มีความเป็นผู้นำสูง

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา
- เบี้ยเลี้ยง(กรณีออกต่างจังหวัด)
- โบนัสประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์หรือท่องเที่ยวประจำปี
- เสื้อฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือค่างานศพ (บิดา, มารดา, บุตร )
- ลาพักผ่อนประจำปี
- ลาอุปสมบท
- ค่าโทรศัพท์ (สำหรบตำแหน่ง Sales)
- ค่าน้ำมัน (สำหรบตำแหน่ง Sales)
- ค่าประกันภัยรถยอต์ (สำหรบตำแหน่ง Sales ที่ทำงานครบ 1 ปี )

สถานที่ปฏิบัติงาน :

50/1 ซอยติวานนท์ 40 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี

จังหวัด :

นนทบุรี

วิธีการรับสมัคร :

สามารถมาเขียนใบสมัคร
ส่งทาง Email: teeranaia@powermatic.co.th

หมายเหตุเพิ่มเติม :

หากสนใจสมารถส่ง Resume มาทางEmail: teeranaia@powermatic.co.th


Company Profile

50/1 ซอยติวานนท์ 40 ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 029524400 029523899