1 อัตรา
ตามตกลง
5 มกราคม 2564

ลักษณะงาน

1. ด้านการสรรหาพนักงาน(ลงประกาศรับสมัคร,คัดเลือก,สัมภาษณ์,ปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
2. ด้านสวัสดิการและค่าจ้าง
3. ด้านการจัดเตรียมการฝึกอบรมและติดตามผล
4. ด้านแรงงานสัมพันธ์
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี
3. มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน

สวัสดิการ :

ไม่น้อยกว่าที่กฏหมายกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน :

168/72 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

วิธีการรับสมัคร :

ช่องทาง E-mail : hr.info@eggroup.co.th
เข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมและdownloadใบสมัครได้ที่ www.eggroup.co.th


Company Profile

168/72 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 095-5951264
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ