1 อัตรา
ตามตกลง
8 ธันวาคม 2563

ลักษณะงาน

• จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ/จ่าย
• จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ/ขาย
• จัดทำและตรวจสอบภาษีต่าง ๆ ที่ต้องนำส่งสรรพากร
• จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี เพื่อปิดงบการเงินประจำปีและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
• จัดทำรายงานกระแสเงินสด Cash Flow
• บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
• สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• เพศหญิง/ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไปในสาขาบัญชี/การเงิน
• เคยมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี/การเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป
• มีความซื่อสัตย์ และมีความละเอียดรอบคอบในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
• มีความเป็นผู้นำ และริเริ่มสร้างสรรค์
• มีความยืดหยุ่นสูง สามารถบริหารงานภายใต้ภาวะที่กดดัน รีบเร่ง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
• หากมีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจสถานพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

หนองจอก

วิธีการรับสมัคร :

-เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน
-สมัครผ่าน อีเมลล์ sumala28@gmail.com


Company Profile

24/9 หมู่ 8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10530 0979527439