1 อัตรา
ตามตกลง
31 มีนาคม 2564

ลักษณะงาน

- ขายสินค้าประเภทบริการ พนักงานขับรถผู้บริหาร, พนักงานรับส่งเอกสาร, พนักงานธุรการ รายเดือน/รายวัน
- ทำสรุปการติดต่อลูกค้าและการขายในแต่ละวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ35 ปีขึ้นไป
พ้นพันธะทางทหารแล้ว
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป และที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย เท่านั้น
มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจได้ แก้ไขสถานะการณ์ได้
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินเบิกล่วงหน้า
- วงเงินรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ 5,000 บาท/ครั้ง
- ลาป่วย ลากิจ ตามกฏหมาย
- วันหยุดพักร้อนประจำ
- วันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- ของเยี่ยมใข้กรณีเจ็บป่วย
- เงินช่วยเหลือในการประกอบพิธี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท Speedy Package Express Co.,Ltd

วิธีการรับสมัคร :

- ที่บริษัทฯ หรือ โทรฯ สอบถาม
- hr-speedy@speedy-pe.com
- www.speedy-pe.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคมตามกฎหมาย
2. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย
3. ประกันชีวิต
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ 5,000 บาท ต่อครั้ง
6. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด
7. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด
8. วันหยุดตามประเพณี
9. เครื่องแบบพนักงาน
ทางผู้สมัครสามารถส่งข้อมูลได้ทางอีเมล์ poungphenspe2001@yahoo.com, hr-speedy@speedy-pe.com


Company Profile

202/1 ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพมหานคร 10400 02-6168943-4,02-2794537,02-2794702,02-2792266,02-2792366,02-2792466 02-6166711,02-2782477