5 อัตรา
ตามตกลง
2 ตุลาคม 2563

ลักษณะงาน

วันนี้เงินเดือนออก!! ออกไปหมดแล้ว
.
เปิดดูยอดเงินในบัญชีแล้วใจหาย เพราะเงินเดือนที่เคยได้ โดนลดไปจนแทบไม่เหลือ แถมรายจ่ายยังเท่าเดิม แบบนี้ต้องมาเรียนรู้อาชีพใหม่ที่ใครๆ ก็ลองได้ พร้อมรับค่าส่งเสริมผลงานสูงสุดถึง 10,000 บาท*
.
ง่ายๆ แค่สมัครเป็น AIA LIFE ADVISOR >> Line:0815440597
• รับค่าส่งเสริมผลงานสูงสุดถึง 10,000 บาท* ในช่วงอบรม
• ไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานประจำก็ทำได้
• โปรแกรมระยะสั้นเพียง 2 เดือน
• สามารถเรียนผ่านออนไลน์ง่ายๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
• มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการอบรม
# อายุระหว่าง 20 - 45 ปี
# วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือ ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
# ไม่เคยออกรหัสตัวแทนกับ AIA มาก่อน
.
สมัครเป็น AIA LIFE ADVISOR หรือที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตกับ AIA Line:0815440597
..
#AIALifeAdvisor #AIAThailand #แค่เริ่มก้าวความสำเร็จก็เริ่มใกล้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ม.6 ขึ้นไป

สวัสดิการ :

วันนี้เงินเดือนออก!! ออกไปหมดแล้ว
.
เปิดดูยอดเงินในบัญชีแล้วใจหาย เพราะเงินเดือนที่เคยได้ โดนลดไปจนแทบไม่เหลือ แถมรายจ่ายยังเท่าเดิม แบบนี้ต้องมาเรียนรู้อาชีพใหม่ที่ใครๆ ก็ลองได้ พร้อมรับค่าส่งเสริมผลงานสูงสุดถึง 10,000 บาท*
.
ง่ายๆ แค่สมัครเป็น AIA LIFE ADVISOR >> Line:0815440597
• รับค่าส่งเสริมผลงานสูงสุดถึง 10,000 บาท* ในช่วงอบรม
• ไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานประจำก็ทำได้
• โปรแกรมระยะสั้นเพียง 2 เดือน
• สามารถเรียนผ่านออนไลน์ง่ายๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
• มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการอบรม
# อายุระหว่าง 20 - 45 ปี
# วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือ ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
# ไม่เคยออกรหัสตัวแทนกับ AIA มาก่อน
.
สมัครเป็น AIA LIFE ADVISOR หรือที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตกับ AIA Line:0815440597
..
#AIALifeAdvisor #AIAThailand #แค่เริ่มก้าวความสำเร็จก็เริ่มใกล้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ขอนแก่น

จังหวัด :

ขอนแก่น

วิธีการรับสมัคร :

วันนี้เงินเดือนออก!! ออกไปหมดแล้ว
.
เปิดดูยอดเงินในบัญชีแล้วใจหาย เพราะเงินเดือนที่เคยได้ โดนลดไปจนแทบไม่เหลือ แถมรายจ่ายยังเท่าเดิม แบบนี้ต้องมาเรียนรู้อาชีพใหม่ที่ใครๆ ก็ลองได้ พร้อมรับค่าส่งเสริมผลงานสูงสุดถึง 10,000 บาท*
.
ง่ายๆ แค่สมัครเป็น AIA LIFE ADVISOR >> Line:0815440597
• รับค่าส่งเสริมผลงานสูงสุดถึง 10,000 บาท* ในช่วงอบรม
• ไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานประจำก็ทำได้
• โปรแกรมระยะสั้นเพียง 2 เดือน
• สามารถเรียนผ่านออนไลน์ง่ายๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
• มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการอบรม
# อายุระหว่าง 20 - 45 ปี
# วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือ ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
# ไม่เคยออกรหัสตัวแทนกับ AIA มาก่อน
.
สมัครเป็น AIA LIFE ADVISOR หรือที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตกับ AIA Line:0815440597
..
#AIALifeAdvisor #AIAThailand #แค่เริ่มก้าวความสำเร็จก็เริ่มใกล้

หมายเหตุเพิ่มเติม :

วันนี้เงินเดือนออก!! ออกไปหมดแล้ว
.
เปิดดูยอดเงินในบัญชีแล้วใจหาย เพราะเงินเดือนที่เคยได้ โดนลดไปจนแทบไม่เหลือ แถมรายจ่ายยังเท่าเดิม แบบนี้ต้องมาเรียนรู้อาชีพใหม่ที่ใครๆ ก็ลองได้ พร้อมรับค่าส่งเสริมผลงานสูงสุดถึง 10,000 บาท*
.
ง่ายๆ แค่สมัครเป็น AIA LIFE ADVISOR >> Line:0815440597
• รับค่าส่งเสริมผลงานสูงสุดถึง 10,000 บาท* ในช่วงอบรม
• ไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานประจำก็ทำได้
• โปรแกรมระยะสั้นเพียง 2 เดือน
• สามารถเรียนผ่านออนไลน์ง่ายๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
• มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการอบรม
# อายุระหว่าง 20 - 45 ปี
# วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือ ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
# ไม่เคยออกรหัสตัวแทนกับ AIA มาก่อน
.
สมัครเป็น AIA LIFE ADVISOR หรือที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตกับ AIA Line:0815440597
..
#AIALifeAdvisor #AIAThailand #แค่เริ่มก้าวความสำเร็จก็เริ่มใกล้


Company Profile
AIA

อ.เมือง ขอนแก่น 40000 0829072583