2 อัตรา
ตามตกลง
26 สิงหาคม 2563

ลักษณะงาน

ขับรถไปตามสถานที่ๆกำหนด

วันที่เริ่มทำงาน :
27 กันยายน 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 25 -55
3. ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว
4. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าขั้น ม.3
5. มีใบขับขี่มาไม่น้อยกว่า 3 ปี

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินเบิกล่วงหน้า
- วงเงินรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ 5,000 บาท/ครั้ง
- ลาป่วย ลากิจ ตามกฏหมาย
- วันหยุดพักร้อนประจำ
- วันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- ของเยี่ยมใข้กรณีเจ็บป่วย
- เงินช่วยเหลือในการประกอบพิธี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

พื้นที่ บางนา

วิธีการรับสมัคร :

- ที่บริษัทฯ หรือ โทรฯ สอบถาม
- hr-speedy@speedy-pe.com
- www.speedy-pe.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สนใจติดต่อสอบถาม
088-2990683
088-2990685
061-4126664
หรือสมัคร
www.speedy-pe.com


Company Profile

202/1 ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพมหานคร 10400 02-6168943-4,02-2794537,02-2794702,02-2792266,02-2792366,02-2792466 02-6166711,02-2782477
ตำแหน่งงานอื่น ๆ
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ