1 อัตรา
ตามตกลง
30 มีนาคม 2564

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานธุรการ ประสานงาน ทั่วไป
งานลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานพิมพ์เอกสาร หนังสือโต้ตอบ หนังสือเวียน และจัดทำรายงานต่างๆ งานถ่ายเอกสาร อัดสำเนา เรียงพิมพ์ เข้ารูปเล่ม จัดเอกสาร และรับ-ส่งโทรสาร งานสำรวจครุภัณฑ์ รวมทั้งทำรายการโอน-ย้าย การเบิก-จ่าย ยืม-คืน พัสดุ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ทำงานจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ อาทิตย์ ) นักขัตฤกษ์
สามารถเดินทางไป ทำงานนอกสถานที่ได้ ตามพื้นที่ แนว รถไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 25 - ไม่เกิน 35 ปีคะ 60ปีไม่รับคะ
3. ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว
4. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าขั้นประถมหรือเทียบเท่า
5. ปวช. ขึ้นไป
มีมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะในการสื่อสาร

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินเบิกล่วงหน้า
- วงเงินรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ 5,000 บาท/ครั้ง
- ลาป่วย ลากิจ ตามกฏหมาย
- วันหยุดพักร้อนประจำ
- วันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- ของเยี่ยมใข้กรณีเจ็บป่วย
- เงินช่วยเหลือในการประกอบพิธี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อินทามาระ6

วิธีการรับสมัคร :

- ที่บริษัทฯ หรือ โทรฯ สอบถาม
- hr-speedy@speedy-pe.com
- www.speedy-pe.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศ : ชายหรือหญิง, อายุ 20-35 ปี (อายุเกิน36ปีขึ้นไปไม่รับ)
2. วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
3. มีความรู้ในการใช้โปรแกม Microsoft Office 2007 อย่างดี
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจในการทำงาน
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะในการสื่อสาร และทักษะการนำเสนอ
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. มีความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
8. ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน
9.ไม่ลาบ่อยทุกประเภท (พิจารณาเป็นพิเศษ) หากจำเป็นจะพิจารณาเป็นกรณีไปคะ
------------------------------------------------------------------------------------
1. ประกันสังคมตามกฎหมาย
2. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย
3. ประกันชีวิต
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. เงินเบิกล่วงหน้า
6. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ 5,000 บาท ต่อครั้ง
7. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด
8. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด
9. วันหยุดตามประเพณี
10. เครื่องแบบพนักงาน
11. เบี้ยขยัน
ฯลฯ

poungphenspe2001@yahoo.com,hr-speedy@speedy-pe.com


Company Profile

202/1 ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพมหานคร 10400 02-6168943-4,02-2794537,02-2794702,02-2792266,02-2792366,02-2792466 02-6166711,02-2782477