3 อัตรา
ตามตกลง
14 สิงหาคม 2563

ลักษณะงาน

-ซ่อมแซมบำรุง ดูแล รักษาอุปกรณ์สำนักงาน ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งออกให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ ภายนอกสำนักงาน
-ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร , ปริ้นเตอร์, คอมพิวเตอร์ที่ลุกค้านำมาใช้บริการภายในบริษัทฯ
-ลงโปรแกรมปฏิบัติการสำนักงานในระบบคอมพิวเตอร์, Notebook ได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้ความเข้าใจใน กล้องวงจรปิด CCTV รวมทั้งการดูแลรักษาซ่อมแซม
-สามารถขับขี่รถยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบอนุญาติขับขี่ที่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชายอายุตั้งแต่ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาวุฒิ ปวส ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,หรืออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ,ช่างไฟฟ้า ,ช่างอิเลคโทรนิค
3. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน
4. สามารถลงโปรแกรม Window s / ระบบปฏิบัติการสำนักงานใน อุปกรณ์สำนักงาน เช่น Computer , Printer ,เครื่องถ่ายเอกสาร, ได้เป็นอย่างดี
5.มีความขยัน และอดทน รวมทั้งมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
6.มีความขยันและอดทนในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ ,

สวัสดิการ :

สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี , งานเลี้ยงประจำปี ,ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

หจก.อุบลไอเฟค 198-200 ถนนอุปลีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

จังหวัด :

อุบลราชธานี

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง Resume ผ่านทางเวปรับสมัครงาน , ส่งตรงทาง E-mail หรือ เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง(สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่)


Company Profile

198-200 ถนนอุปลีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 045-313253-5 045-313256