1 อัตรา
ตามตกลง
29 กรกฎาคม 2563

ลักษณะงาน

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท
งานเอกสาร จัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหาร
งานธุรการต่างๆตามมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างดี โปรแกรม Microsoft office เช่น word , excel , power point
ความรู้การใช้งานอินเตอร์เนตดี
มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้
สามารถทำงานนอก office ได้เป็นครั้งคราว
เวลางาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น.

สวัสดิการ :

สวัสดิการพื้นฐาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

วิธีการรับสมัคร :

ผู้สนใจส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-MAIL

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ผู้สนใจ กรุณาส่งหลักฐานการสมัครงาน คือ resume พร้อมรูปถ่าย , สำเนาบัตรประชาชน , สำเนา Transcript
มาที่ e-mail : iamthipp@hotmail.com
ติดต่อ รุ่งทิพย์ ปัญญากรณ์ โทร.089-140-9992


Company Profile

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 089-1409992