1 อัตรา
ตามตกลง
24 สิงหาคม 2563

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

Minimum 5 year experience related in field
Bachelor Degree in Law or Higher

สวัสดิการ :

Hotel side
• Attractive Starting Salary (แพ็คเกจเริ่มต้นน่าสนใจ)
• Service Charge (เงินค่าบริการ)
• Social Security (สวัสดิการประกันสังคม)
• 5 Working days with 2 Days off (ทำงาน 5 วัน/พักผ่อนสัปดาห์ละ 2 วัน)
• Working hours – 10 hours including break 1 hour (ทำงานวันละ 10 ชั่วโมงรวมพัก 1 ชั่วโมง)
• PH & Annual leave (วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปี)
• Uniform (ยูนิฟอร์ม)
• Staff Birthday Party (งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน)
• Training & Development (การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง)
• Birthday – day off (วันหยุดพิเศษ)
• Gasoline allowance (ค่าเดินทาง)
• Daily meal at Staff Canteen (อาหารพนักงาน)
• Yearly Staff party event (งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี)
• Funeral allowance (Parents and child) (ช่วยเหลืองานฌาปณกิจ)
• Maternity leave (ลาคลอด)
• Phone allowance (ค่าโทรศัพท์)

Corporate (Head Office)
• Attractive Starting Salary (แพ็คเกจเริ่มต้นน่าสนใจ)
• Social Security (สวัสดิการประกันสังคม)
• 5 Working days with 2 Days off (ทำงาน 5 วัน/พักผ่อนสัปดาห์ละ 2 วัน)
• Working hours – 9 hours including break 1 hour (ทำงานวันละ 9 ชั่วโมงรวมพัก 1 ชั่วโมง)
• PH & Annual leave (วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปี)
• Staff Birthday Party (งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน)
• Training & Development (การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง)
• Birthday – day off (วันหยุดพิเศษ)
• Gasoline allowance (ค่าเดินทาง)
• Food Allowance (ค่าอาหาร)
• Yearly Staff party event (งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี)
• Funeral allowance (Parents and child) (ช่วยเหลืองานฌาปณกิจ)
• Maternity leave (ลาคลอด)
• Phone allowance (ค่าโทรศัพท์)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Sino office

จังหวัด :

ภูเก็ต

วิธีการรับสมัคร :

If you are interested, please send your cover letter and CV to recruitment@utopia.co.th


Company Profile

9/23 Moo 2 T.Kohkaew A.Muang Phuket 83000 ภูเก็ต 83000 061-1172403 -