2 อัตรา
ตามตกลง
2 กรกฎาคม 2563

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบงานด้าน Infromation Technology Support ด้านระบบเครือข่าย , และการติดตั้ง,ตรวจสอบในกลุ่มสินค้า อุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร,ปริ้นเตอร์,CCTV ฯลฯ) ทั้งภายในสำนักงานและภายนอกสำนักงาน(เข้าให้บริการลูกค้า ณ สถานที่ของลูกค้า)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาวุฒิ ปวส ปริญญาตรี สาขาการบริหาร,สาขาคอมพิวเตอร์,หรืออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ,บริหารธุรกิจฯ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการวางระบบเครือข่าย Lan , Wifi และการดูแล Server รวมทั้งการลงโปรแกรมปฏิบัติงานในอุปกรณ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์,Notebook, ปริ้นเตอร์ ฯลฯ)
4. สามารถลงโปรแกรม Window s / ระบบปฏิบัติการสำนักงานใน อุปกรณ์สำนักงาน เช่น Computer , Printer ,เครื่องถ่ายเอกสาร, ได้เป็นอย่างดี
5. เคยผ่านงานด้านการออกสำรวจ /ออกแบบ/ ติดตั้ง CCTV รวมทั้งการ Set อุปกรณ์การเชื่อมต่อ
6.มีความขยันและอดทนในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ ,
7. มีความรู้ความเข้าใจในสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร , คอมพิวเตอร์ , NoteBook , กล้องวงจรปิด ,ระบบNetwork
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทั้งต่อตนเองต่อเพื่อนร่วมงาน ต่องานที่ทำ ต่อองค์กร (ทัศนคติเชิงบวก)
9.ไม่เป็นผุ้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ,อบายมุขทั้งปวง รวมทั้งไม่เคยประวัติด้านสารเสพติด

สวัสดิการ :

สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี , งานเลี้ยงประจำปี ,ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เขตพืนที่ จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัด :

อุบลราชธานี

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง Resume ผ่านทางเวปรับสมัครงาน , ส่งตรงทาง E-mail หรือ เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง(สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่)


Company Profile

198-200 ถนนอุปลีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 045-313253-5 045-313256