1 อัตรา
11,000 บาท
23 มิถุนายน 2563

ลักษณะงาน

1. ควบคุมดูแลและจัดเตรียมผลไม้สดสำหรับผู้ป่วยพร้อมรับประทาน
2. ควบคุมดูแลและจัดเตรียมผลไม้ปั่น น้ำผลไม้สด
3. ช่วยดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบและการจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงประกอบอาหาร
4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดถาดอาหารตามบัตรอาหารผู้ป่วยให้ถูกต้อง
5. ควบคุมดูแลและจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฝึกกลืน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคหกรรมศาสตร์ หรืออาหารและโภชนาการ

สวัสดิการ :

1 สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
2 เงินค่าเล่าเรียนบุตร
3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย
5 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย (บางปู สมุทรปราการ)

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

สมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์สมัครงาน สภากาชาดไทย เท่านั้น
>> http://jobtrc.redcross.or.th/newjob/admin/new.php
หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
>> http://jobtrc.redcross.or.th/newjob/index.php


Company Profile

1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 02 256 4059