1 อัตรา
ตามตกลง
13 พฤษภาคม 2563

ลักษณะงาน

์- ทำงานด้านการเงินและบัญชีบริษัท
- ทำหน้าที่ฝ่ายขายควบคู่กับงานบัญชี โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น (รายหลัง)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า หรือ มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
โบนัสประจำปี
ค่าคอมมิชชั่นงานขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

279 ถ.สกุลดี เขตหนองจอก แขวงหนองจอก กทม.

วิธีการรับสมัคร :

ติดต่อ คุณสกาย 081-341-0321
Email : mkt.s@outlook.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

1. อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า หรือ มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี
3. มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่
4. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีความละเอียดและรอบคอบในการทำงาน
6. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมีใจรักบริการ
7. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Excel, Word) และอุปกรณ์สำนักงานได้
9. มีความรู้เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย – ภาษีมูลค่าเพิ่ม
10. ในการทำงานจะต้องทำหน้าที่ฝ่ายขายควบคู่กับงานบัญชี โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น (รายหลัง)


Company Profile

279 ถ.สกุลดี เขตหนองจอก แขวงหนองจอก กทม. กรุงเทพมหานคร 10530 0813410321