4 อัตรา
15,000 บาท
5 พฤษภาคม 2563

ลักษณะงาน

ต้องการผู้ร่วมงาน Full time / Part time หลายอัตรา * สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้

ลักษณะงาน
1.ประสานงานในออฟฟิศ
2.ประชาสัมพันธ์
3.สื่อโฆษณา
4.ขาย

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิ
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. สามารถเริ่มงานได้ทันที

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ ซิดดิก
โทร 080-5479666

หรือกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS266s8H-jclR9r4xeXWtKnByshD2ypXDy0Kf6vjZDR7jOJg/viewform?usp=sf_link

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ไม่ระบุเพศ
ไม่ระบุวุฒิการศึกษา
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สวัสดิการ :

ค่าคอมฯ เงินโบนัส เบี้ยขยัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จังหวัด :

สงขลา

วิธีการรับสมัคร :

ต้องการผู้ร่วมงาน Full time / Part time หลายอัตรา * สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้

ลักษณะงาน
1.ประสานงานในออฟฟิศ
2.ประชาสัมพันธ์
3.สื่อโฆษณา
4.ขาย

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิ
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. สามารถเริ่มงานได้ทันที

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ ซิดดิก
โทร 080-5479666

หรือกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS266s8H-jclR9r4xeXWtKnByshD2ypXDy0Kf6vjZDR7jOJg/viewform?usp=sf_link

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ต้องการผู้ร่วมงาน Full time / Part time หลายอัตรา * สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้

ลักษณะงาน
1.ประสานงานในออฟฟิศ
2.ประชาสัมพันธ์
3.สื่อโฆษณา
4.ขาย

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิ
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. สามารถเริ่มงานได้ทันที

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ ซิดดิก
โทร 080-5479666

หรือกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS266s8H-jclR9r4xeXWtKnByshD2ypXDy0Kf6vjZDR7jOJg/viewform?usp=sf_link


Company Profile

ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา 90110 080-5479666