1 อัตรา
15,000 บาท
28 เมษายน 2563

ลักษณะงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- ประสานงานจัดส่งเอกสารต่างๆ ของสำนักงานหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของ
โครงการ/หน่วยงาน
- ทำหน้าที่ติดตามงานภายในโครงการเพื่อให้งานนั้นๆ แล้วเสร็จตามกำหนด
- ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับส่งมอบงาน
- ดูแลและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานโครงการ และเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
- ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี การจัดการ IT และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ทั้ง MS Word , Excel , Internet ได้คล่อง
4. มีประสบการณ์ในด้านงานประสานงานโครงการ ประมาณ 1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
5. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
6. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
7. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้
8. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กระทรวงแรงงาน ดินแดง

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติทาง Email : hr@101g.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ของขวัญวันเกิดพนักงาน
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- วันลากิจ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีเพิ่มขึ้นตามอายุงาน
- เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีพิเศษ
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่ง)
- สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน
2991/43 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 0899999979 กด 5


Company Profile

2991/43 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0899999979 กด 5 02 370 3089