2 อัตรา
ตามตกลง
20 มีนาคม 2563

ลักษณะงาน

ดูแลเครื่องพิมพ์ Metal star2 (6 สี)
ดูแลเครื่องพิมพ์ Metal star3 (6 สี)
งานระบบพิมพ์ออฟเซ็ท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
หากมีประสบการณืพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเข้ากะได้
ฯลฯ

สวัสดิการ :

ตามกฏหมายกำหนด
-ปรับค่าจ้างผ่านการทดลองงาน -ปรับค่าจ้างประจำปี -ปรับค่าจางพิเศษ
-ชุดฟร์อมพนักงาน - รถรับ-ส่ง พนักงานฟรี - โครงการฌาปณกิจสงเคราะห์
-ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน - เปิดบัญชีฟรี ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด

จังหวัด :

สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัคร :

ติดต่อที่บริษัทฯโดยตรง


Company Profile

เลขที่ 5/6 หมู่ 3 ถ.พระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034462083-5 034462086