หลายอัตรา
ตามตกลง
30 มีนาคม 2564

ลักษณะงาน

พิมพ์คีย์มูลได้เบื้องต้น ทำงานเอกสารทั่วไป, เดินเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ระดับ ม.6 ขึ้นไป
ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน
สามารถพิมพ์ดีย์ได้ดี
มีบุคคลิกภาพดีและสมมารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการสื่อสาร และทักษะการนำเสนอ
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจในการทำงาน
สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินเบิกล่วงหน้า
- วงเงินรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ 5,000 บาท/ครั้ง
- ลาป่วย ลากิจ ตามกฏหมาย
- วันหยุดพักร้อนประจำ
- วันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- ของเยี่ยมใข้กรณีเจ็บป่วย
- เงินช่วยเหลือในการประกอบพิธี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม

วิธีการรับสมัคร :

- ที่บริษัทฯ หรือ โทรฯ สอบถาม
- hr-speedy@speedy-pe.com
- www.speedy-pe.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ผู้สมัคร สามารถติดต่อเข้าฝ่ายบุคคล หรือ HR เพื่อสอบถามรายละเอียดได้อีกครั้ง
รบกวนแอดไลน์
ID Line : @294cnqva
ID Line : @589zgnxu
หรืออีกช่องทางสอบถามเพิ่มเติม ผ่านฝ่าย HR หรือ ฝ่ายบุุคคล
โทรศัพท์ ออฟฟิค 099-298-5036 , 099-299-0683


Company Profile

202/1 ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพมหานคร 10400 02-6168943-4,02-2794537,02-2794702,02-2792266,02-2792366,02-2792466 02-6166711,02-2782477
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ