1 อัตรา
ตามตกลง
9 ธันวาคม 2563

ลักษณะงาน

1. ประสานงานกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
2. งานรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. ติดต่อและประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4. หน้าที่และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 08.30-17.30)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms office) ได้ดี
• มีความมุ่งมั่น อดทน ละเอียดรอบคอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดีทำงานร่วมกับผู้อื่น
• สามารถขับรถและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
• ช่วยงานเอกสารและงานประสานงานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
เบี้ยพิเศษสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

112/15 ถนนศรีนครินทร์-หนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลีใหญ่ จ. สมุทรปราการ

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :ชื่อ : คุณนิตยา แสงแก้ว
โทร : 062-8018152
อีเมล : nittaya.cotek@gmail.com


Company Profile

2288/132 เดอะรูม สุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 0628018152