1 อัตรา
ตามตกลง
17 กุมภาพันธ์ 2563

ลักษณะงาน

1.พิจารณาและคัดเลือกผู้ขายโดยปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบคุณภาพ
2.สั่งซื้อสินค้าให้ตรงตามแผนการการสั่งซื้อ ทั้งในเรื่องของกำหนดวันเข้าของสินค้า คุณภาพของสินค้า
3. ติดตามผลการสั่งซื้อว่า supplier ได้รับใบสั่งซื้อหรือไม่และแจ้งกำหนดวันของเข้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามดูสินค้าที่ทำการสั่งซื้อที่เข้ามาทุกครั้งตรวจดูความถูกต้องลักษณะของสินค้าตรงตามสเปคหรือไม่
5.ศึกษาหาข้อมูลของสินค้าใหม่เพื่อพูดคุยกับ Supplier ให้ไปในทางเดียวกันและเพื่อความเข้าใจเวลาพูดคุย
6.เช็คราคาการขึ้นลงของสินค้าทุกประเภทอยู่ตลอด
7.จัดทำเอกสารและปฏิบัติตามระเบียบของระบบบัญชี
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ,บริหารธุรกิจ ,การตลาด,เทคโนโลยีอาหาร,การจัดการโลจิสติกส์,เกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ระบบคุณภาพพื้นฐาน GMP /HACCP /FSSC /เอกสาร QP,WI,SD เป็นต้น
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และERP ได้เป็นอย่างดี
4. มีระบบความคิดในการบริหารจัดการงานโดยไม่พึ่งพิงแต่คำสั่งของผู้บังคับบัญชา
5. มีความเป็นผู้นำ และบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
6. มีความขยัน, ซื่อสัตย์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
หอพักพนักงาน
ชุดพนักงาน จำนวน 4 ชุด


สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.บางเลน นครปฐม

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

1. ติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรง
2. อีเมลล์ถึงฝ่าย HR
3. สมัครด้วยตัวเองที่โรงงาน


Company Profile

139 หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน นครปฐม 73130 034993117-8, 089-893-3328 034993119