1 อัตรา
ตามตกลง
4 มีนาคม 2563

ลักษณะงาน

- เจรจา ต่อรอง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และทำธุรกรรมกับลูกค้า (ลูกค้า VIP)
- คุมการเบิกจ่ายสต๊อค และการเบิกจ่าย
- บันทึกการสั่งจ่ายเงินซื้อ-ขายต่างประเทศ
- ตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณ และรวมยอดเงิน
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- ดำเนินการสืบค้นข้อมูล และรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ หรือใช้ในการนำเสนอลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Excel, Words) และการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะะห์ และการคิดเชิงระบบ
มีความซื่อสัตย์ รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
หากมีประสบการณ์การทำงานเลขานุการ และสามารสื่อสารได้ 3 ภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 02 279 1738 หรือ 02 279 1738

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Linda Exchange ถ.ประดิพัทธ์

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ 
โทร 02 279 1728, 02 279 1738
E-mail: lindaexchanger@gmail.com
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 18.00น.

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สนใจสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ
Linda Exchange
โทร 02 279 1728, 02 278 2402, 089 980 5097
E-mail: lindaexchanger@gmail.com
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 17.00น.