หลายอัตรา
ตามตกลง
16 เมษายน 2563

ลักษณะงาน

1. จัดทำและเก็บเอกสารบัญชีรายรับ-รายจ่าย และหลักฐานการเงินต่าง ๆ
2. เปิด Invoice ขายสินค้าประจำวัน/ใบเสร็จ/ใบวางบิล-รับเช็ค และรับชำระหนี้
3. เร่งรัดหนี้สิน/ติดตามหนี้/ตัดชำระลูกค้า
4. รวบรวมเอกสารภาษีซื้อ-ขาย ส่งสำนักงานบัญชี
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office และ internet
มีความซื่อสัตย์ ขยัน และตรงต่อเวลา
สามารถใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานวันเสาร์ได้

สวัสดิการ :

ยูนิฟอร์มของบริษัท
เบี้ยเลี้ยง / ค่าล่วงเวลา
ประกันสังคม
อบรม/สัมมนาประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี
ปรับเงินเดือนประจำปี ( 2 ครั้งต่อปี )
ประกันกลุ่ม AIA
อื่น ๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง Resume มาทาง E-mail : hr.01@teragroup.co.th
สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้