1 อัตรา
ตามตกลง
6 กุมภาพันธ์ 2563

ลักษณะงาน

1. ดูแลลูกค้าเก่า
2. หาลูกค้าใหม่และปิดการขาย
3. สร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือเทคโนโลยีอาหาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการขาย Ingredient ให้กับโรงงานอาหารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ขายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องเทศ, Seasoning
4. มีความสามารถในการสื่อสาร/ประสานงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีความขยัน, ซื่อสัตย์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
6. มีใบขับขี่รถยนต์ และ มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
หอพักพนักงาน
ชุดพนักงาน จำนวน 4 ชุด


สถานที่ปฏิบัติงาน :

อาคารพหลโยธินเพลส

วิธีการรับสมัคร :

1. ติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรง
2. อีเมลล์ถึงฝ่าย HR
3. สมัครด้วยตัวเองที่โรงงาน


Company Profile

139 หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน นครปฐม 73130 034993117-8, 089-893-3328 034993119
ตำแหน่งงานอื่น ๆ