1 อัตรา
ตามตกลง
6 กุมภาพันธ์ 2563

ลักษณะงาน

- Installation work (Automatic Parking System)
- Maintenance automatic Pakrking system
- System error support
- Support maintenance team
- Find solutions, solve problems and report to leader
- Any task assigned by leader

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย อายุ25 - 35 ปี - วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป - มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

สวัสดิการ :

สวัสดิการ
-ประกันชีวิต
-ประกันสุขภาพ
-ค่าทำงานล่วงเวลา
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
-ประกันสังคม
-เงินโบนัสตามผลงาน
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- พักร้อนเพิ่มตามอายุงานปีละ 1 วันสูงสุดไม่เกิน 15 วัน สะสมได้ไม่เกิน 30 วัน
- ประกันสุขภาพ OPD ครั้งละไม่เกิน 1,200 บาท ปีละไม่เกิน 30 ครั้ง
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- งานกินเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ
- งานแข่งขันกีฬา / งานเลี้ยงครบรอบบริษัท
- โบนัสปีละ 2 ครั้งเดือนมิถุนายนและธันวาคม ตามผลประกอบการณ์ ปี 2562 จ่ายโบนัส 3.5 เดือน
- เงินช่วยกรณีพนักงานเสียชีวิต 20,000 บาท
- กรณีบิดา/มาดาร/สามี/ภรรยา/บุตร 5,000 บาท
- เงินช่วยงานแต่งงาน 2,000 บาท
- เงินช่วยกรณีบุตรแรกเกิด 1,000 บาท
- ค่าทำฟันปีละ 2.000 บาท เบิกจากประกันสังคมก่อน
- เงินสนับสนุนการอบรมการเรียนปีละ 5,000 บาท ต้องมีผลการเรียนที่ผ่านการประเมิน
- สิทธิ์ลาพิเศษครั้งละไม่เกิน 3/5/7วัน กรณีญาติเสียไม่ถือเป็นการลางาน (พ่อ แม่ ภรรยา สามี บุตร ปู่ ย่า ตา ยาย พี่น้องร่วมสายเลือดเท่านั้น )
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพฯ หลายเขต

วิธีการรับสมัคร :

E-mail : kamonchanok.k@spacevalue.co.th
Tel : 080-424-3071

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สวัสดิการ
-ประกันชีวิต
-ประกันสุขภาพ
-ค่าทำงานล่วงเวลา
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
-ประกันสังคม
-เงินโบนัสตามผลงาน
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- พักร้อนเพิ่มตามอายุงานปีละ 1 วันสูงสุดไม่เกิน 15 วัน สะสมได้ไม่เกิน 30 วัน
- ประกันสุขภาพ OPD ครั้งละไม่เกิน 1,200 บาท ปีละไม่เกิน 30 ครั้ง
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- งานกินเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ
- งานแข่งขันกีฬา / งานเลี้ยงครบรอบบริษัท
- โบนัสปีละ 2 ครั้งเดือนมิถุนายนและธันวาคม ตามผลประกอบการณ์ ปี 2562 จ่ายโบนัส 3.5 เดือน
- เงินช่วยกรณีพนักงานเสียชีวิต 20,000 บาท
- กรณีบิดา/มาดาร/สามี/ภรรยา/บุตร 5,000 บาท
- เงินช่วยงานแต่งงาน 2,000 บาท
- เงินช่วยกรณีบุตรแรกเกิด 1,000 บาท
- ค่าทำฟันปีละ 2.000 บาท เบิกจากประกันสังคมก่อน
- เงินสนับสนุนการอบรมการเรียนปีละ 5,000 บาท ต้องมีผลการเรียนที่ผ่านการประเมิน
- สิทธิ์ลาพิเศษครั้งละไม่เกิน 3/5/7วัน กรณีญาติเสียไม่ถือเป็นการลางาน (พ่อ แม่ ภรรยา สามี บุตร ปู่ ย่า ตา ยาย พี่น้องร่วมสายเลือดเท่านั้น )
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง)


Company Profile

115 ริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 02-671-2145