1 อัตรา
ตามตกลง
29 มกราคม 2563

ลักษณะงาน

1. กำกับ ควบคุม ดูแลงานของฝ่ายบริหารคลังสินค้า
2. กำกับ ควบคุม ดูแลงานของฝ่ายกระจายสินค้าของแผนกคลังสินค้า
3. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญา
4. เรียนรู้ระบบและโปรแกรมต่างๆ ที่มาช่วยในการทำงาน
5.วางระบบการบริหารจัดการภายในฝ่ายคลังสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
6. ติดต่อลูกค้าและกำหนดราคาค่าบริการของลูกค้าแต่ละราย
7.พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพการให้บริการและลูกค้า
8.ร่วมกำหนดนโยบายและแผนการตลาดกับผู้บริหารระดับสูง
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานคลังสินค้าและขนส่ง อย่างน้อย 5 ปี
3. มีความรู้ระบบคุณภาพพื้นฐาน GMP /HACCP /FSSC /เอกสาร QP,WI,SD เป็นต้น
4. สามารถใช้โปรแกรม ERP ได้เป็นอย่างดี
5. มีความเป็นผู้นำ และบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
6. มีความขยัน, ซื่อสัตย์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
หอพักพนักงาน
ชุดพนักงาน จำนวน 4 ชุด


สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.บางเลน นครปฐม

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

1. ติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรง
2. อีเมลล์ถึงฝ่าย HR
3. สมัครด้วยตัวเองที่โรงงาน


Company Profile

139 หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน นครปฐม 73130 034993117-8, 089-893-3328 034993119