1 อัตรา
ตามตกลง
29 มกราคม 2563

ลักษณะงาน

1. ซ่อมเชิงป้องกัน - ตรวจสอบเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน
2. ซ่อม Breakdown - ทำการซ่อมเครื่องจักรให้กลับมาใช้งานได้ตามกำหนด
3. ซ่อมทั่วไป - ทำการซ่อมเครื่องจักรให้เสร็จทันตามกำหนด
4. ทำการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลเครื่องจักรตามที่กำหนด
5. จัดทำเอกสารระบบที่เกี่ยวข้อง
6. ร่วมเป็นทีมงานระบบคุณภาพ ในการจัดทำเอกสาร ตรวจสอบพื้นที่ และประชุมทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. วุฒิการศึกษา ปวช หรือ ปวส. สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า,แมคราทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร อย่างน้อย 1 ปี
3. มีความขยัน, ซื่อสัตย์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
4. มีระบบความคิดในการบริหารจัดการงานโดยไม่พึ่งพิงแต่คำสั่งของผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
หอพักพนักงาน
ชุดพนักงาน จำนวน 4 ชุด


สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.บางเลน นครปฐม

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

1. ติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรง
2. อีเมลล์ถึงฝ่าย HR
3. สมัครด้วยตัวเองที่โรงงาน


Company Profile

139 หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน นครปฐม 73130 034993117-8, 089-893-3328 034993119
ตำแหน่งงานอื่น ๆ