1 อัตรา
ตามตกลง
29 มกราคม 2563

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือของแผนกคลังสินค้า
3. ยื่นแบบภาษี ภงด. 3, 53 ภพ.30 , ภงด. 50, 51
4. ตรวจสอบการลงบัญชีให้ถูกต้อง และปิดบัญชีให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
5. จัดทำรายงานทางบัญชีรายเดือน
6. วิเคราะห์รายการบัญชีรายเดือน
7. จัดทำ หัก ณ ที่จ่าย
8. ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทั่วไป
9. ทำจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด
10. กระทบยอดลูกหนี้
11. ตั้งรับสินค้าเข้าระบบ
12. รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านระบบบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ,ERP และ Express ได้เป็นอย่างดี
4. มีระบบความคิดในการบริหารจัดการงานโดยไม่พึ่งพิงแต่คำสั่งของผู้บังคับบัญชา
5. มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความขยัน, ซื่อสัตย์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
หอพักพนักงาน
ชุดพนักงาน จำนวน 4 ชุด


สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.บางเลน นครปฐม

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

1. ติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรง
2. อีเมลล์ถึงฝ่าย HR
3. สมัครด้วยตัวเองที่โรงงาน


Company Profile

139 หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน นครปฐม 73130 034993117-8, 089-893-3328 034993119
ตำแหน่งงานอื่น ๆ