1 อัตรา
ตามตกลง
26 เมษายน 2565

ลักษณะงาน

1.จัดทำบัญชีซื้อ ขาย ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ งานวางบิล รับ-จ่ายเช็ค
2.จัดทำ ตรวจสอบแบบภาษีประจำเดือน ประจำปี
3.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบันทึกบัญชี ปิดงบประจำเดือน
พร้อมรายงานประกอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง/ชาย อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (word,Excel)
ถ้ามีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชี Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถปฎิบัติงานบัญชีได้ตั้งแต่เริ่มจนปิดงบการเงินจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1. มีค่าล่วงเวลา
2. ค่าอาหาร
3. เบี้ยขยันรายเดือน
4. ประกันสังคม
5. เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
6. โบนัส ตามผลประกอบการ
7. ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
8. กิจกรรมบริษัทประจำปี เช่น เที่ยวประจำปี
9. เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งานฌาปนกิจญาติสายตรง
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
12. ปรับเงินเดือนประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

จังหวัด :

ชลบุรี

วิธีการรับสมัคร :

1. ทางโทรศัพท์ ติดต่อ คุณกัน 081-3440111
2. ทางเมล ส่งสำเนาเอกสารที่ต้องใช้ มาทาง E-mail :
thaikoontech@gmial.com
3. เข้ามาสมัครโดยตรง ที่บริษัท ไทยคูณ เทคโนโลยี จำกัด (บ้านบึง ชลบุรี)

หมายเหตุเพิ่มเติม :

เอกสารที่ต้องใช้
1)สำเนาบัตร ประชาชน
2)สำเนาทะเบียนบ้าน
3)สำเนาวุฒิการศึกษา
4)รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
5)หนังสือรับรองการทำงาน

วิธีการสมัคร และ ช่องทางในการติดต่อ
1. ทางโทรศัพท์ ติดต่อ คุณกัน 081-3440111 , 038-199402
2. ทางเมล ส่งสำเนาเอกสารที่ต้องใช้ มาทาง E-mail : thaikoontech@gmial.com
3. เข้ามาสมัครโดยตรง ที่บริษัท ไทยคูณ เทคโนโลยี จำกัด (บ้านบึง ชลบุรี)


Company Profile

94/3 ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง ชลบุรี 20170 081-3440111
ตำแหน่งงานอื่น ๆ