2 อัตรา
ตามตกลง
26 เมษายน 2565

ลักษณะงาน

1. วางแผนงานและเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
2. ออกแบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า
3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี /วิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง
สามารถ DESIGN JIG & FIXTURE , JIG CF ได้
มีประสบการณ์การ ด้านงานออกแบบ เครื่องจักร Automation
มีความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรม เทคนิคและกรรมวิธีการผลิต
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถรับแรงกดดันได้ดี ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน
ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

สวัสดิการ :

1. มีค่าล่วงเวลา
2. ค่าอาหาร
3. เบี้ยขยันรายเดือน
4. ประกันสังคม
5. เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
6. โบนัส ตามผลประกอบการ
7. ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
8. กิจกรรมบริษัทประจำปี เช่น เที่ยวประจำปี
9. เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งานฌาปนกิจญาติสายตรง
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
12. ปรับเงินเดือนประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

จังหวัด :

ชลบุรี

วิธีการรับสมัคร :

1. ทางโทรศัพท์ ติดต่อ คุณกัน 081-3440111
2. ทางเมล ส่งสำเนาเอกสารที่ต้องใช้ มาทาง E-mail :
thaikoontech@gmial.com
3. เข้ามาสมัครโดยตรง ที่บริษัท ไทยคูณ เทคโนโลยี จำกัด (บ้านบึง ชลบุรี)

หมายเหตุเพิ่มเติม :

เอกสารที่ต้องใช้
1)สำเนาบัตร ประชาชน
2)สำเนาทะเบียนบ้าน
3)สำเนาวุฒิการศึกษา
4)รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
5)สำเนาการผ่านการเกณฑ์ทหาร

วิธีการสมัคร และ ช่องทางในการติดต่อ
1. ทางโทรศัพท์ ติดต่อ คุณกัน 081-3440111
2. ทางเมล ส่งสำเนาเอกสารที่ต้องใช้ มาทาง E-mail : thaikoontech@gmial.com
3. เข้ามาสมัครโดยตรง ที่บริษัท ไทยคูณ เทคโนโลยี จำกัด (บ้านบึง ชลบุรี)Company Profile

94/3 ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง ชลบุรี 20170 081-3440111
ตำแหน่งงานอื่น ๆ