1 อัตรา
ตามตกลง
14 มกราคม 2563

ลักษณะงาน

1.รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
2.จัดทำBOQ คิดแบบ และประมาณราคา จัดทำงบประมาณงานก่อสร้าง
3.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
4.ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและโครงการ ส่วนหน้างานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดงานและวัสดุอุปกรณ์
5.รายงานความคืบหน้าและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)
สามารถเขียนแบบขึ้นรูป 3D โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และสามารถประมาณราคาได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรมด้านการเขียนแบบอย่างอื่น และ Microsoft Office ได้ดี
ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ สามารถไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
สามารถสร้างงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

87/2 ม.8 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

จังหวัด :

เชียงใหม่

วิธีการรับสมัคร :

2. ส่งใบสมัครที่ E-mail : thaiaccandlawlaw@gmail.com
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 088-2581790 คุณสุภัฐกานต์ เจริญวรรณยิ่ง (คุณเมย์)

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สนใจส่งใบสมัครมาได้ที่
E-mail: thaiaccandlawlaw@gmail.com
ติดต่อ : 088-2581790 ( คุณเมย์ สุภัฐกานต์ เจริญวรรณยิ่ง )
สถานที่ทำงาน 87/2 ม.8 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140


Company Profile

87/1 ม.8 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50140 088-2581790
ตำแหน่งงานอื่น ๆ