1 อัตรา
25,000 บาท
30 มีนาคม 2563

ลักษณะงาน

 เปิดลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท
 ติดต่อและประสานงานการขาย เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
 คนกลางในการประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่บริษัท
 เดินทางติดต่อลูกค้า พร้อมทั้งการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทได้
 ทำเอกสารเพื่อนำเสนองานแก่ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาการตลาดที่มีความรู้ในสินค้าระบบ IP CCTV
 มีประสบการณ์ด้านงานขายในสินค้าและโครงการเกี่ยวกับ IP CCTV
 มีมนุษย์สัมพันธ์บุคลิกภาพดี ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ระดับองค์กรใหญ่ และ ผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 มีโทรศัพท์ และรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

สวัสดิการ บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
(welfare)
 โบนัสประจำปี
Bonus
 วันลาพักร้อนประจำปี
Vacation
 สวัสดิการประกันสังคม
Social Security
 สวัสดิการประกลุ่ม AIA
Insurance (AIA)
 ท่องเที่ยวประจำปี
Travel
 ดูงานต่างประเทศ
Oversea
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Provident Fund
 เงินกู้ฉุกเฉิน
Emergency loans
 เงินพิเศษงานมงคลสมรสของพนักงาน
The extra money for Married
 เงินพิเศษงานฌาปณกิจศพ (พ่อ, แม่)
The extra money for Cremation Funeral (father, mother)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ห้วยขวาง กทม

วิธีการรับสมัคร :

ส่งใบสมัครมายังอีเมลล์ suppaluk@digitalcom.co.th


Company Profile

278/23 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 026415879 026415873