2 อัตรา
24,000 บาท
2 ธันวาคม 2562

ลักษณะงาน

<B> บริหารและควบคุมการหมุนเวียนสินค้าสต๊อกสินค้า </B>
● ควบคุม และตรวจสอบปริมาณ Inventory ให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อการจำหน่าย และตามกำหนด WEEK OF STOCK และต้นทุนที่แข่งขันได้
● บริหารการจัด Dead / Slow Stock / Obsolete ระบายสินค้าที่ไม่สามารถ ขายได้ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
● บริหารการสั่งซื้อสินค้าตามขั้นตอนการจัดซื้อ และขออนุมัติการสั่งซื้อสินค้า โดยประสานงานกับ PM Support กำหนดสินค้าเข้าให้สอดคล้องกับคลัง สินค้าที่มีอยู่และยอดขาย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีราคาที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการ และทันตามเวลาที่กำหนด
● ตรวจสอบ Stock ร้านค้า การปรับต้นทุน และจำนวนที่้ร้านค้ามีให้เพียงพอ โดยประสานงานกับฝ่ายขาย

<B> การกระจายสินค้า วางแผนการตลาด โปรโมชั่นสินค้า </B>
● กระจายสินค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ และจำนวนลูกค้าที่เหมาะสม
● วิเคราะห์ศักยภาพของสินค้าในตลาด โดยการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆของ
สินค้าเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ในการหาช่องทางการตลาดให้กับสินค้านั้น
● ปรับโปรโมชั่นสินค้าให้สามารถจำหน่ายได้ตามสถานการณ์ และกับคู่แข่ง
เพื่อให้มีความสดใหม่เสมอในท้องตลาด
● จัดรายการส่งเสริมการขาย สนับสนุนการให้ราคาพิเศษเฉพาะกรณี เพื่อให้
สินค้าสามารถแข่งขันในตลาดได้ ต่อรองส่วนลดต่างๆ และขอความ
สนับสนุนด้านต่างๆจาก Vendor
● แจ้งสภาวะและสถาณการ์ณกับทาง Vendor เพื่อขอ Support
● สนับสนุนฝ่ายขายในการขายสินค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าต่างๆ
● ผลักดันและกระตุ้นการขาย โดยโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่มีอยู่
● จัดอบรมความรู้ เพื่อเพิ่มความรู้ในตัวสินค้าและการขายสินค้า
● ศึกษาข้อมูลและกำหนดวิธีการคำนวนต้นทุนสินค้า ติดตามราคาตลาด เพื่อกำหนดราคาขาย
● กำหนดราคาขายให้ได้กำไรตามที่วางแผน และให้การกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพ
● ดูแลแนะนำสินค้าใหม่ สร้างข้อมูลของสินค้าใหม่ในระบบ กำหนดราคา วางแผนการตลาด ติดตามประเมินผลแผนการตลาดที่วางไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไม่จำกัด
มีประสบการณ์งานด้านบริหารสินค้า และการตลาด 2 ปีขึ้นไป
มีความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าไอทีหรือ อุปกรณ์และ โปรแกรมไอที
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
มีความรู้เกี่ยวกับการตลาด
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
นำเสนอได้ดี

สวัสดิการ :

1. กองทุนประกันสังคม
2. เงินโบนัสประจำตามผลงาน
3. การปรับค่าจ้างประจำปี
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (เฉพาะบางตำแหน่ง)
5. เบี้ยขยัน
6. ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
7. ค่าทำงานล่วงเวลา (เฉพาะบางตำแหน่ง)
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
9. รางวัลสำหรับวันเกิดพนักงาน
10.ประกันสุขภาพ IPD, OPD
11.ค่าทำทันตกรรม
12.SCB มีตังค์
13.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ SCBAM

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สุคนธสวัสดิ์ 28

วิธีการรับสมัคร :

1.โทรทางโทรศัพท์
2.E-Mail


Company Profile

สุคนธสวัสดิ์ 28, ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10250 0969892466 02-578-8344-46 ต่อ 777,063-220-9236