1 อัตรา
ตามตกลง
22 พฤศจิกายน 2562

ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบทางบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2.ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีรับเงิน รวมถึงปฎิบัติงานด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งระบบ
3.จัดทำควบคุมด้านทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งระบบ
4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินส่วนที่ได้รับผิดชอบ
5.ตรวจสอบการยื่นแบบ ภงด.3,53 และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
6.จัดเตรียมงบการเงิน ประจำเดือน
7.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8:30 - 17:30 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน , ความรู้ด้านกฏหมายบัญชีและภาษีอากร
สามารถปิดงบการเงินได้
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Excel Word ) ได้ดี
มีความรู้ประสบการณ์ด้านธุรกิจลิสซิ่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
โบนัส
เบี้ยเลี้ยง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ไพศาล อินเตอร์ ลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่สระบุรี

จังหวัด :

สระบุรี

วิธีการรับสมัคร :

ออนไลน์
สมัครที่ บริษัท (แนะนำ)

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- งานปีใหม่
-โบนัส(ตามผลประกอบการบริษัท)
และอื่นๆ


Company Profile

613/38 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000 036318085 036318086