2 อัตรา
ตามตกลง
1 ตุลาคม 2562

ลักษณะงาน

รายละเอียดของงาน
1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกใบสมัครงานและนัดสัมภาษณ์งานให้ตรงกับความต้องการในแต่ละตำแหน่ง งานต่าง ๆ
2. จัดทำทะเบียนประวัติของพนักงานเข้าใหม่ - ลาออก และทะเบียนประวัติของพนักงานทั้งหมด
3. ออกรายงานการประเมินผลการทดลองงาน 119 วัน ของพนักงาน พร้อมทำการประเมินผลการทดลองงานร่วมกับหัวหน้าในแต่ละแผนก
4. ตรวจเช็คเวลาการทำงาน การทำงานล่วงเวลา การขาด ลา มาสาย ประจำวันของพนักงานแต่ละคน
5. บันทึกสถิติการขาด ลา มาสายของพนักงานทุกเดือน
6. จัดทำเอกสารและประสานงานกับสำนักงานบัญชีในส่วนของงานประกันสังคมทั้งหมด
7. วางแผน ควบคุม ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานปัจจุบัน
8. พิมพ์ประกาศ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
9. จัดทำงานเอกสาร และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ในงานด้านแรงงานต่างด้าวทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ หญิง - ชาย
วุฒิ ปวส สาาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการอย่างน้อย 2 ปี

สวัสดิการ :

ตามกฎหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กระทุ่มแบน

จังหวัด :

สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัคร :

www : millionpolyseal.com
E-mail : Million034@gmail.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ติดต่อ Email. million034@gmail.com
T.095-7049269,034-848487 คุณติ๊ก


Company Profile

75 หมู่ 3 ซอยแสงชัยพัฒนา ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110 สมุทรสาคร 74110 034-848487 034-848487
ตำแหน่งงานอื่น ๆ