หลายอัตรา
17,000 บาท
16 เมษายน 2563

ลักษณะงาน

1. ควบคุมการติดตั้ง ทดสอบ และตรวจเช็ค อินเวอร์เตอร์ และระบบไฟฟ้า
2. อ่านแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้า
3. ประเมินราคาและทำราคางานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล และระบบไฟฟ้าโรงงาน
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม auto cad / PLC / อ่านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้า ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบไฟฟ้าออโตเมชั่น หรืออินเวอร์เตอร์ และตู้คอนโทรล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขับรถยนต์ได้ และใบอนุญาตขับขี่
เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
สามารถทำงานวันเสาร์ได้
สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ :

ยูนิฟอร์มของบริษัท
เบี้ยเลี้ยง / ค่าล่วงเวลา
ประกันสังคม
อบรม/สัมมนาประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี
ปรับเงินเดือนประจำปี ( 2 ครั้งต่อปี )
ประกันกลุ่ม AIA
อื่น ๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง Resume มาทาง E-mail : hr.01@teragroup.co.th
สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้