หลายอัตรา
ตามตกลง
21 ตุลาคม 2562

ลักษณะงาน

1. รับ order และจัดทำใบเสนอราคา ติดตามงาน
2. ทำเอกสาร/บันทึกเอกสารงานหลังการขาย/งานซ่อม/รับ-ส่งงานซ่อม
3. ประสานงานกับช่าง
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ อายุ 25-40 ปี
การศึกษา ม.6 , ปวช.-ปวส. ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีใจรักงานบริการ และงานขาย
สามารถใช้งาน Microsoft Word , Excel , Internet
หากสามารถใช้โปรแกรม express ได้จะพิารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานวันเสาร์ได้

สวัสดิการ :

ยูนิฟอร์มของบริษัท
เบี้ยเลี้ยง / ค่าล่วงเวลา
ประกันสังคม
อบรม/สัมมนาประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี
ปรับเงินเดือนประจำปี ( 2 ครั้งต่อปี )
ประกันกลุ่ม AIA
อื่น ๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง Resume มาทาง E-mail : hr.01@teragroup.co.th
สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้