หลายอัตรา
ตามตกลง
12 กุมภาพันธ์ 2563

ลักษณะงาน

เขียนแบบ AUTO CAD Drawing งานระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย
การศึกษา ปวช.-ปวส. ไฟฟ้า , เครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
สามารถใช้งานโปรแกรมเขียนแบบได้อย่างดีและเขียนแบบ Shop Drawing ได้
มีความมุ่งมั่นในการทำงานและรับผิดชอบสูง
มีความขยัน สนใจงานทางด้านวิศวกรรม งานระบบไฟฟ้า มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ยูนิฟอร์มของบริษัท
เบี้ยเลี้ยง / ค่าล่วงเวลา
ประกันสังคม
อบรม/สัมมนาประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี
ปรับเงินเดือนประจำปี ( 2 ครั้งต่อปี )
ประกันกลุ่ม AIA
อื่น ๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง Resume มาทาง E-mail : hr.01@teragroup.co.th
สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้