หลายอัตรา
ตามตกลง
16 เมษายน 2563

ลักษณะงาน

1. ทำการติดต่อลูกค้าและนำเสนอขายสินค้า ให้กับลูกค้า
2. ทำเอกสารประกอบการขาย เช่น เอกสารการนำเสนอสินค้า , ใบเสนอราคา
3. หาแนวทาง และนำเสนอแนวทางเพิ่มโอกาสในการขาย
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
จบปริญญาตรี การขาย , การตลาด , วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ หรือมีรถยนต์ส่วนตัว
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ internet ได้เป็นอย่างดี
มีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบสูง มีใจรักงานขาย และงานบริการ
สามารถทำงานวันเสาร์ได้

สวัสดิการ :

ยูนิฟอร์มของบริษัท
เบี้ยเลี้ยง / ค่าล่วงเวลา
ประกันสังคม
อบรม/สัมมนาประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี
ปรับเงินเดือนประจำปี ( 2 ครั้งต่อปี )
ประกันกลุ่ม AIA
อื่น ๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง Resume มาทาง E-mail : hr.01@teragroup.co.th
สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

หมายเหตุเพิ่มเติม :

หากมีประสบการณ์งานขายอินเวอร์เตอร์ และ ใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ