หลายอัตรา
15,000 บาท
16 เมษายน 2563

ลักษณะงาน

1. ติดต่อ เจรจา และประสานงานกับผู้ขาย
2. เปรียบเทียบราคาผู้ขาย
3. สรรหา Supplier และประสานงานการจัดซื้อ และกำหนดวันส่งสินค้าให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
4. ตรวจเช็คสินค้า รับเข้าสินค้าเข้าระบบ รวมทั้งรายงานการจัดซื้อและยอดค้างส่งจากผู้ขายในแต่ละเดือน
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
ทำงานวันเสาร์ได้
หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ อินเวอร์เตอร์/มอเตอร์/อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ยูนิฟอร์มของบริษัท
เบี้ยเลี้ยง / ค่าล่วงเวลา
ประกันสังคม
อบรม/สัมมนาประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี
ปรับเงินเดือนประจำปี ( 2 ครั้งต่อปี )
ประกันกลุ่ม AIA
อื่น ๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง Resume มาทาง E-mail : hr.01@teragroup.co.th
สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้