2 อัตรา
ตามตกลง
22 สิงหาคม 2562

ลักษณะงาน

- ขายและนำเสนอมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประปาให้กับราชการ
เอกชน และโครงการ
- จัดทำโครงงานเพื่อนำเสนอมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประปา
- สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิค

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย / หญิง
อายุ 24 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2 ปี
สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ทำงานต่างจังหวัดได้บ้างเป็นครั้งคราว
หากมีประสบการณ์ในการขายงานกับราชการจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการปฏิบัติงานจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การศึกษาบุตร
โบนัส

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บ.ไทยมิเตอร์ จก. สำนักงานใหญ่

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครทางอีเมลล์และไปรษณีย์


Company Profile

262-268 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 022223788 022253191