2 อัตรา
ตามตกลง
7 สิงหาคม 2562

ลักษณะงาน

มีประสบการณ์ในการติดตามหนี้สินและสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีบุคคลค้ำประกัน
มีประสบการณ์ในการติดตามหนี้สิน
มีความขยัน รับผิดชอบ กระตือรือร้นต่อหน้าที่
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัคร :

โทรมาที่เบอร์บริษัทและส่ง Resume / CV มาที่ Email
cherrysattelthailand@yahoo.com
sattel.thailand@yahoo.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ติดต่อที่เบอร์โทรบริษัทและส่ง Resume / CV มาที่ email >>>

cherrysattelthailand@yahoo.com


Company Profile

52/84 ซอยพหลโยธิน 52 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 02-973-8729-30 , 02-973-9411-2