หลายอัตรา
ตามตกลง
27 มิถุนายน 2562

ลักษณะงาน

คุมเครื่องจักรในแผนก ตีเชือก/ตีด้าย/มัดด้าย
ควบคุมการผลิตสินค้าให้ตรงตามแผนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ช/ญ อายุ 25+ วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
วันหยุดประจำปี 15 วัน
เบี้ยขยัน
ค่ากะ/โอที
ค่าฝีมือ
ชุดฟอร์มพนักงาน
เงินสมทบ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

99/9 ม.8 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 40000

จังหวัด :

ขอนแก่น

วิธีการรับสมัคร :

เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท /ส่งอิเมลล์ ได้ที่ ae.kknets@gmail.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สามารถเข้ากะได้
สามารถเริ่มงานได้ทันที
มีความใฝ่รู้ กระตือรือล้น
มีความรับผิดชอบ
อดทน ขยัน


Company Profile

99/9 ม.8 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านแท่น อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000 043-258023, 083-2954907 043-258024