5 อัตรา
30,000 บาท
22 พฤษภาคม 2562

ลักษณะงาน

* แปลภาษาต่างๆ เช่น จีน อังกฤษ จากวีดีโอ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

* ไม่ต้องพูดเก่งหรือสื่อสารคล่อง
สามารถใช้ภาษาจีนและอังกฤษได้

สวัสดิการ :

หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดประจําปี 12 วัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

12A/F Floor, Siam Tower, 989 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330

วิธีการรับสมัคร :

ส่งผลงาน resume / portfolio (ประวัติ+ผลงาน)
มาที่E-mail : jureeratcootek@gmail.com


Company Profile

12A/F Floor, Siam Tower, 989 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330 กรุงเทพมหานคร 10330 02-648-5064
ตำแหน่งงานอื่น ๆ