1 อัตรา
ตามตกลง
17 พฤษภาคม 2562

ลักษณะงาน

ควมคุมดูแลโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรม
ไม่จำกัดเพศ
อายุ 30 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 7 ปี
มีใบประกอบวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมโยธา

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพ
-โบนัส (ตามผลประกอบการ)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการรับสมัคร :

Email : tandf.hr009@gmail.com
โทร.02-9242293-4
Apply thaibestjob


Company Profile

53/3 หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02-9242293-4 02-9242295