3 อัตรา
ตามตกลง
9 เมษายน 2562

ลักษณะงาน

1. พนักงานขายเขตกรุงเทพ 3 ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
- ดูแลเขตที่ได้รับมอบหมาย ร้านค้า หรือห้าง
ผลประโยขน์
- เงินเดือน , เงินรางวัลประจำเดือน, เงินรางวัลส่งเสริมการขาย
- ค่าสึกหรอ, ค่าน้ำมันรถยนต์
- ประกันสังคม, สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
- รูปถ่าย 2 ใบ
- สำเนาวุฒิการศีกษา
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความขยัน อดทน, มีความรับผิดชอบต่องาน
มีบุคคลค้ำประกัน

สวัสดิการ :

-เงินเดือน,เงินรางวัลประจำเดือน,เงินรางวัลส่งเสริมการขาย
-เบี้ยเลี้ยง,ค่าสึกหรอ,ค่าน้ำมันรถยนต์
-ประกันสังคม,สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

20 ถ.ยุคล 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครพนักงานขายเขตกรุงเทพ 2 อัตรา
รับสมัครพนักงานจัดเรียงสินค้า 2 อัตรา
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยัน,อดทน,มีความรับผิดชอบต่องาน
- มีบุคคลค้ำประกัน
เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 2 ใบ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)
ส่ง- ใบสมัครทาง อีเมล์ หรือ
- โทรเพื่อนัดเข้ามาเขียนใบสมัครและนัดสัมภาษณ์


Company Profile

20 ถ.ยุคล 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 02-2235549,2238027 02-2223093
ตำแหน่งงานอื่น ๆ