1 อัตรา
18,000 บาท
7 มีนาคม 2562

ลักษณะงาน

Responsibility
• ดูแลด้านการจ่ายเงินภายในประเทศ

Task
• จัดเตรียมเอกสารด้านการจ่ายเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง
นำเสนอผู้บริหารเซ็น พร้อมบันทึกบัญชีในระบบ
• บันทึกบัญชีเงินสดย่อยเข้าระบบ
• จัดเตรียมเอกสาร
เพื่อใช้นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• จัดทำรายงานภาษีซื้อ
• จัดเก็บเอกสารด้านการจ่ายเงินแยกตามหมวดหมู่
• และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Knowledge
• จบปริญญาตรีสาขาการบัญชี
• มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 1 ปี *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• มีความรู้พื้นฐานด้านหลักการบัญชี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

Skills
• มีทักษะการใช้โปรแกรมบัญชี
*หากเคยใช้ SAP Business One จะพิจารณาเป็นพิเศษ*
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Word, Excel
• สามารถอ่าน/เขียน/ภาษาอังกฤษในเบื้องต้นได้

Ability
• มีความซื่อสัตย์
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
• มีไหวพริบ, มีละเอียดรอบคอบ,
ชอบที่จะเรียนรู้งาน และหาความรู้ใหม่ให้กับตัวเอง
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี

สวัสดิการ :

โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันหยุดประจำปี
ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 17.30

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ถนนสุขมวิท 55 (ซอยทองหล่อ 21)

วิธีการรับสมัคร :

- ทางอีเมล์
- ติดต่อมาด้วยตัวอง


Company Profile

387/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 021851921-4 021851927