1 อัตรา
ตามตกลง
3 มีนาคม 2562

ลักษณะงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
- จัดทำรายงานประจำเดือน
- บันทึกข้อมูล ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จต่างๆ เก็บเอกสารให้เรียบร้อย
- ประสานงานกับผู้รับเหมาและการประสานงานกับลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกับทั้งในและนอกองค์กร
- เป็นเลขาจัดตารางงาน และพูดคุยกับคนภายนอก
- งานที่ทำมีใหม่มาเรื่อย ต้องเป็นคนรับต่อการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• เพศหญิง
• การศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
• อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
• มีใบขับขี่รถยนต์
• มีทัศนคติในเชิงบวก
• บุคลิกร่าเริง แจ่มใส่ เอาใจใส่งานที่ทำ รักงาน มีความรับผิดชอบ และ รักษาเวลา
• สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

สวัสดิการ :

สวัสดิการ :
- เงินเดือน 15,000
- หยุด อาทิตย์
- วันหยุดตามตารางบริษัท
- ประกันสังคม
- เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารกลางวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

จังหวัด :

ชลบุรี

วิธีการรับสมัคร :

Line : ppl2018
โทรศัพท์ : 093-3389882
Email : phucksudha@gmail.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ต้องขับรถได้ เดินทางบ่อย ออกนอกสถานที่ได้


Company Profile

59/99 ม.2 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี ชลบุรี 20000 0933389882