5 อัตรา
ตามตกลง
23 ตุลาคม 2562

ลักษณะงาน

เจ้าหน้าที่ขายและส่งเสริมการขาย ดูแลลูกค้าและเปิดตลาดใหม่ประจำต่างจังหวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
9. หากมีประสบการณ์ด้านขาย หรือส่งเสริมการขาย ทางด้านเคมีเกษตรโดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมทั้งมีใบขับขี่

สวัสดิการ :

ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, ตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ, เบี้ยขยัน, ปรับเงินเดือนประจาปี, โบนัส, ฝึกอบรม, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ, เงินกู้ยืม, ทุนการศึกษาบุตร, เงินขวัญถุงงานมงคลสมรส, ค่าน้ามัน, เบี้ยเลี้ยง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่ารถ, รถยนต์ประจาตาแหน่ง, ท่องเที่ยวประจาปี, สัมมนาต่างประเทศ, ฝึกอบรมภายในและภายนอก, ค่า Commission และ Incentive, ลาพักร้อน, เงินรางวัลต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการรับสมัคร :

1.สมัครด้วยตนเอง
2.ส่งประวัติมาที่ hrd@aggrogroups.com


Company Profile

2922/268 ชั้น 22 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0 2308 2102 ต่อ 124 0 2308 2487